BETJE DOES (1845-1923)

(Markante verschijning)

Geen beroemde Zierikzeeënaar, maar wel (zeker voor de oudere Zierikzeeënaars) een bekende verschijning. Hoewel haar werkelijke naam Elizabeth de Jonge was sprak men meestal van Bette Does. Zij was geboren op 28 augustus 1845 en overleed in het inmiddels gesloopte Hervormd rusthuis, rusthuis “Irene” op 25 januari 1923. Zij was een stadstype zoals men nimmer meer binnen de stadswallen heeft gehad. Ze doorzocht de gehele stad of er iets van haar gading te vinden was. Ze verzamelde oud-papier en stenen en ventte met turf en “krukels”. Met Pasen stond ze op de Zelke met een mandje spekpannekoeken. Daar waren dan verschillende karretjes op het grasveldje opgesteld met lekkernijen, zoals “appelsienen”, toverballen, drop en “schroasels”. Op deze foto zien we Betje met een “‘akmes” stenen schoonmaken, want dit behoorde tot haar dagelijkse bezigheden. Ook in 1917 na de bominslagen, kon men ze vaak op de puinhopen ontmoeten. Andere straattypen waren Koos Keleman en Jan Mes. De laatste won eens een weddenschap door achter elkaar een vier-ponder brood op te eten en daarbij een “pikketel” water uit te drinken. (foto’s gemeentearchief)