CAU-WEITJE

Cauweitje juli 2016 foto Zierikzee-Monumentenstad.nl

De hindes Saartje en Annemie zijn de bewoners van het Cau-weitje, een klein hertenkamp van 600 en 300 vierkante meter met een nachthok op de hoek van de Driekoningenlaan en de Touwbaan in de binnenstad van Zierikzee. Het weitje wat ontstaan is in de jaren zeventig uit een particulier initiatief is vernoemd naar één van de vroegere burgemeesters van Zierikzee, J.P. Cau. Voor die tijd was wat nu het weitje is, een tennisbaan. De oprichting en inrichting van het hertenkampje was destijds wat nu betiteld zou worden als een “groepsproject”. De een zorgde voor een stal, een ander voor een omheining en zo droeg iedereen een steentje bij. Er was ook een beherende vereniging waar de leden contributie moesten betalen. Eens in de zoveel tijd werd een bok bij de hindes gezet en de kleintjes die daaruit voortkwamen, werden dan verkocht. Op die manier kon een aardig centje worden opgebouwd, waarop nog steeds wordt geteerd.

Na ruim 25 jaar de verzorging van de hindes en het onderhoud van dit hertenkamp heeft de in in 2016 overleden onbezoldigdbeheerder/dierenverzorger R. Roctus het werk overgegeven aan Maraan Schilling.

 

 
Cauweite foto Zierikzee-Monumentenstad.nl
Cauweitje foto Zierikzee-Monumentenstad.nl